jaktföreningg

Nämpnäs Jaktförening mmm

Nämpnäs  jaktvårdsförenings stadga undertecknades den 26.04.1937 av: Ordf. Elis Langels, Viceordfr. Ingmar Wilson, medlemmar Einar Granlund, Elis Gullans, Rafael Nybacka och Severin Wilson.

Ur stadgarna framgår att ändamålet med föreningen är att å föreningens jaktmarker bedriva jakt och vidmakthålla ordnad jaktvård. Fälla matnyttigt villebråd endast i den mån tillgången för året medgiver samt under strängare vintrar anordna utfodring av villebrådet samt vid behov befordra villebrådets förökning. Föreningens stadgar är fortfarande samma men styrelsen består av Ordf. L-E Langels, Viceordf. Cristian Wilson, medlemmar Sivert Nybacka, Henrik Gullans, Peter Gullans,Hans Vikstrand samt Håkan Häggfors.

Att föreningen levt upp till ändamålet i stadgarna framgår av verksamhetsberättelserna som berättar om ett rikt djurliv i jämförelse med övriga landet. Vissa viltartär har minskat, ex. skogsfåglarna, främst på grund av att yttre omständigheter och livsvillkoren för dem ändrats, medan andra dragit nytta av ändringarna i naturen, t.ex. älgen. Många av de viltslag som tidigare funnits börjar komma tillbaka, ss. lodjuret, björn, gäss och utter, medan nya tillkommer ss. mårdhunden, vitsvanshjort och redan tidigare minken. Föreningen har ca. 75 medlemmar vilka årligen löser jaktkort. Arealen på arrenderat jaktområde är