Nämpnäs föräldraförening

Nämpnäs föräldraförening

Föreningen bildades 1999 och består av de flesta föräldrar i byn, som har barn fr.o.m. förskola t.o.m årskurs 6 samt av andra intresserade understödande medlemmar. Föreningen vill verka för att bidra till trivsel vi Nämpnäs lågstadieskola och vara en samman hållande länk mellan skola och föräldrar.

Bland de projekt som genomförts kan nämnas :

Föreningen har tagit initiativ till och även färdigställt en hinderbana på skolgården och i övrigt också snyggat upp gårdsplanen

Ordnat bl.a. ett flertal lotterier och försäljningstillfällen som bidragit till att delfinansiera den fotbollsplan som är under uppförande intill skolan. I detta projekt är pappor och övriga tjänstvilliga bybor engagerade på talkobasis, förutom givetvis yrkeskunnigt folk. Detta är hittills föreningens största projekt.

Har även ordnat gemytliga tillställningar s.s. ”Vi sjunger in julen”= ett julsångstillfälle för alla bybor. Stått för en tillfällig föräldraorkester som spelat till ringlekarna på skoljulfesten.