Bönehus

Nämpnäs evangelisk-lutherska bönehusförening r.f.
 
Föreningen har införts i föreningsregistret år 1927.
 
Utrag ur föreningens stadgar:
 
 
§ 1.  Föreningens uppgift är att underhålla ett evangeliskt-lutherskt bönehus  för att där hålla predikningar och andra religiösa samkväm.
 
§2.   Som medlemmar i föreningen kan ansluta sig personer som tillhör den evangelisk-lutherska församlingen i Närpes och som fyllt 15
        år.  Medlemsavgiften är fyra euro. (år 2011)  Under året har föreningen haft 51 medlemmar.
 
§ 4.   Föreningen är berättigad att mottaga gåvor och testamenten samt kollekter i bönehuset.
 
 
 
Utdrag ur verksamhetsredogörelsen/årets evenemang: