Nämpnäs Samfälligheter

Nämpnäs Samfälligheter

Ordf. Karl Henrik Langels  tel. 0456023160

 Dan   Häggqvist   tel  +358505884861

Sekr. Susanne Nybacka  tel. 0500266766

Kassör.Maria Halonen  tel 0405273156 

Fredrik Vilson  tel 0503839202 

Hans Granborg tel  0405072405

Nämpnäs Samfälligheter består av mantalsägare i byn som är delägare enligt mantal för den mark de äger. Årsstämman i mars behandlar de ärenden som ägarna har ansökt om. De vanligaste ärendena är uthyrning av båthusplats, försäljning av tillandningsmark och fördelning av bidrag till föreningar i byn.

Den mark som genom landhöjning efter storskiftningen 1914 har uppkommit är samfälligheten ägare till och kan inte bebyggas av enskilda innan inlösen har skett.

Småbåtshamn med hyrplatser

Samfälligheten hyr ut småbåtsplatser i närheten av Öskata fiskehamn, hamnkapten