Nämpnäs ByaNet

Nämpnäs ByaNet

 

 

Styrelsen: Ordförande Bjarne Häggkvist 0400366521 , Sekr. Robert Kanto, Kassör Mona -Lisa Enholm , Hans Granborg, Dan Häggqvist,   Krister Norrgård , Dennis Ström , Anette Vikstrand.

Som suppleanter valdes Krister Vikstrand och Mats Westerholm.

Dan Häggqvist kommer att märka ut fiberkablar enligt behov

tel +35850588486

 

Email: haggkist@tawi.fi

Information om Byanet

Grundades 24.02.2003

Föreningen sände in till föreningsregistret för registrering.

Nu läge är fiber anslutningar  65 med data och Tv . Dessutom är 41 TV anslutningar länkade via fiber.

Det finns 103 Tv-anslutningar  totala i Byn

Utbyggnad av nätet och ombyggnad sker vartefter behov föreligger

Fiberkabel är för fortfarande det bästa alternativet att förbättra kommunikationerna. Efter anslutning finns möjlighet både till Internet och nu också TV samt telefonförbindelse.

Hösten 2012 byttes  kopparkabeln ut till fiber till alla hushåll svetsningen utfördes av Stefan Söderbacks antenn och färdig  9 augusti 2013

Mera information om Nämpnäs Byanet rf och utbyggnadsmöjligheterna ger Bjarne Häggkvist på tlf 0400-366521

Nämpnäs,   15.01.2022

Bjarne H